Hulp op maat

Autisme zorgt ervoor dat op verschillende gebieden van het leven zaken niet vanzelf gaan. Doordat het brein anders werkt zullen mensen met autisme meer hulp nodig hebben om dagelijkse dingen te leren. Door de juiste handvatten te krijgen zal autisme niet verdwijnen maar wordt het leven weer leefbaar. Niet alleen de persoon met autisme heeft deze handvatten nodig maar ook de personen die rondom hem of haar staan. Op die manier kan de persoon met autisme groeien naar zelfstandigheid.

Uniek

Iedereen is anders, en daarom bied ik begeleiding op maat. Elk persoon met autisme mag zijn wie hij of zij is! Sterke kanten worden benut zodat het zelfvertrouwen groeit en je ervaart dat je prima bent zoals je bent.

Elke plek

Thuis, op school of werk, overal kun je tegen problemen aanlopen. Ik help daar waar het nodig is. Soms zijn simpele aanpassingen thuis, op werk of op school al voldoende om weer goed te kunnen functioneren.

Video

Vaak zeggen beelden al genoeg. Door deze samen met de ouders, leerkracht of begeleider te bespreken zien we waar het al goed gaat en waar er nog hulp nodig is. Ook kunnen ouders zo gecoacht worden op hun sterke en zwakke punten.

Ouders

Ouders zijn erg belangrijk voor een kind, en nog meer als deze autisme heeft. Ouders ondertitelen de wereld voor een kind met autisme en bieden structuur. Door ouders te coachen zal het ongewenste gedrag van het kind verdwijnen.

Geef me de 5

Ik volg met name de methodiek Geef me de 5. De pijlers van deze methodiek zijn: 1. autisme begrijpen, 2. positief contact, 3. basisrust creëren, 4. problemen oplossen, 5. ontwikkeling bevorderen.

Elk niveau

Autisme komt voor onder alle lagen van de bevolking, of je nu hoog, normaal begaafd of verstandelijk gehandicapt bent. De manier van coachen verschilt dan maar de basis is voor iedereen gelijk.

Brainblocks

Met behulp van verschillende materialen wordt een beeld neergelegd van je hoofd. Door op deze manier te reflecteren krijg je meer inzicht in je eigen gevoelens en gedachtes en die van anderen. Dit beinvloedt vervolgens het denken, voelen en handelen.